tirsdag 31. mars 2009

Nå er visumene under behandling i konsulatet, og det meste er på plass. Elevene samler inn klær og leker som kan bringes med, og nå er det på tide å øve inn litt russisk. Nyttige ord som hei -privjet - jeg heter - minja savout - er bra å øve seg på. Klappeleker og strikkhopping repeteres.

Jeg håper å få til å legge inn små reiseskildringer underveis, men er usikker på hvor lett jeg kommer på nett.

lørdag 28. mars 2009

Som alltid er det stress med å få de offisielle invitasjonene fra Russland i tide! Vi får visum, men i siste liten. Uansett tilrettelegging blir tiden knapp. Og årsakene rår jeg ikke over! Dette er en reise som innebærer forholdsvis høye skuldre over en lang periode. Til gjengjeld er tilfredsstillelsen og gleden over å få det, og å være der, stor!

onsdag 25. mars 2009

Ny tur!

16. april kl 08.00 reiser vi med buss, ferge og buss gjennom Sverige, over Østersjøen og langs Polens kyst til Kaliningrad for å besøke barnehjemmet Skola Internat no 3 for 13. gang. 14 elever fra 2IB og 2 lærere gleder seg til å oppleve flott samvær med ungene og de sterke, kloke voksne som jobber med dem. Selv reiser jeg for 13. gang på denne turen, og er spesielt spent fordi det er forandringer på gang på barnehjemmet. Vi må vurdere hva vi skal gjøre videre når vi har fått satt oss mer inn i hva som skal skje, men mye tyder på at vi må finne oss et nytt barnehjem. Og vi har et nytt i kikkerten, et mindre et i utkanten av byen.

Språket er en utfordring, - min russisk er spinkel, og fellesspråk som engelsk og tysk er det få som snakker. Til tross for dette har vi klart oss imponerende godt gjennom åra. Kroppsspråk, mimikk og ikke minst vilje til kommunikasjon er gode hjelpemidler!