lørdag 28. mars 2009

Som alltid er det stress med å få de offisielle invitasjonene fra Russland i tide! Vi får visum, men i siste liten. Uansett tilrettelegging blir tiden knapp. Og årsakene rår jeg ikke over! Dette er en reise som innebærer forholdsvis høye skuldre over en lang periode. Til gjengjeld er tilfredsstillelsen og gleden over å få det, og å være der, stor!

Ingen kommentarer: