lørdag 5. september 2009

Utbedringer på Skola Internat no 7Pengegaven som Skola Internat no 7 mottok i mai av IB-elevene fra Lillestrøm vgs, har blant annet blitt brukt til å utbedre kjøkkenet med bedre og mer hygiensk utstyr. Et rom har blitt utstyrt som et slags "hjemmetreningsrom" der barna får lære hushold i familiemålestokk: Lage mat på en vanlig komfyr, dekke bord til en familie osv. Dette er viktig lærdom for barn som vokser opp på en stor institusjon, og som har mangelfull kunnskap om hva en familie og et hjem er fra tiden før barnehjemmet, de har isteden erfart omsorgssvikt og fattigdom før barnehjemslivet. Et rom har også blitt utstyrt til et slags terapi- og utviklingsrom, der barna, som har mange ubearbeidede vonde opplevelser fra tiden før barnehjemmet, kan få både fysioterapi og mental hjelp til å komme videre.

Ny retning i Kaliningrad


Noen inntrykk fra åra som har gått - med flotte unger på Skola Internat no 3. Vi ønsker dem e god framtid!


Dyktige tekstillærere lærte barna både søm og billedvev.Barna hadde undervisning i dans og musikk."Våre norske venner" står det på veggen.Stor norsk gutt og liten russisk - lek trenger ikke noe talespråk. Her gikk det av seg sjøl!
Vårt engasjement ved Skola Internat no 3 tok slutt i vår da skolen og barnehjemmet ble nedlagt og bygningene ble “invadert” av hæren – eller mer korrekt: Ble omgjort til en kadettskole for unge gutter. Lærere mistet arbeidet og barna ble sendt til sine hjemkommuner til ulike barnehjem rundt om i regionen. Vi besøkte imidlertid Skola Internat no 7 (se lenger ned i bloggen) og håpet å kunne fortsette samarbeidet med dem. Albina, vår gode venn gjennom alle 13 år på Skola Internat no 3, er nå direktør på skole nummer 7, som ligger i utkanten av byen Kaliningrad. Her er det mange ting å ta tak i , men det har hittil sett ut til å bli vanskelig for oss å reise dit, ettersom barnehjemmet er lite og trangt, og en løsning med vertsfamilier har vært vanskelig å få til. Vår gamle samarbeidspartner, skole nr 3, hadde en vanlig videregående skole i samme bygning under samme administrasjon, og elevene her stilte opp som vertssøsken for elevene fra Lillestrøm. Dette gjorde den årlige reisen til Kaliningrad unik. Elevene våre fikk tilbringe dagene på barnehjemmet med ungene, og de fikk oppleve familieliv i alminnelige russiske familer. Slik ble kontakter knyttet, og fellesskap og solidaritet fikk grobunn. Elevene våre fikk et nyansert inntrykk av livet på den andre siden av Østersjøen, og opp gjennom åra har vi, i tillegg til støttearbeidet med de foreldreløse barna, delt av våre erfaringer med elevrådsarbeid og aktiv elevmedvirkning, noe som norske elever tar som en selvfølge, men som var oppsiktsvekkende og inspirerende for våre kolleger og gode venner på Skola Internat no 3.
Vi takker med ydmykhet og stor respekt alle sterke, flotte, utholdende medarbeidere på Skola Internat no 3. Med en varm og sterk ledelse i spissen la de til rette for sterke opplevelser, inntrykk og erfaringer for livstid for kull på kull av spente og forventningsfulle ungdommer fra Romerike.

Nå ser det likevel ut til å åpne seg muligheter til videre samarbeid med Skola Internat no 7! Lærerne vil åpne sine hjem for våre elever og stille opp som vertsfamilier! Nå er det opp til den nye IB-klassen vår å velge om de vil fortsette prosjektet. Vi venter på deres avgjørelse, og stiller opp med hjelp og støtte!