lørdag 5. september 2009

Utbedringer på Skola Internat no 7Pengegaven som Skola Internat no 7 mottok i mai av IB-elevene fra Lillestrøm vgs, har blant annet blitt brukt til å utbedre kjøkkenet med bedre og mer hygiensk utstyr. Et rom har blitt utstyrt som et slags "hjemmetreningsrom" der barna får lære hushold i familiemålestokk: Lage mat på en vanlig komfyr, dekke bord til en familie osv. Dette er viktig lærdom for barn som vokser opp på en stor institusjon, og som har mangelfull kunnskap om hva en familie og et hjem er fra tiden før barnehjemmet, de har isteden erfart omsorgssvikt og fattigdom før barnehjemslivet. Et rom har også blitt utstyrt til et slags terapi- og utviklingsrom, der barna, som har mange ubearbeidede vonde opplevelser fra tiden før barnehjemmet, kan få både fysioterapi og mental hjelp til å komme videre.

Ingen kommentarer: